Search
Close this search box.

ورود

Previous slide
Next slide

راهنمای ورود:

  • جهت وارد کردن اعداد کیبورد حتما روی حالت انگلیسی باشد.
  • گاهی سامانه به کد ملی‌هایی که با صفر شروع می شود خطا می دهد از این رو اگر خطای رمز عبور را مشاهده کردید. یکبار اطلاعات رمز و کاربری را بدون 0های اول چک نمایید. 
پیمایش به بالا